THƯ VIỆN

Bạo lực Giới Xem tất cả
LGBTQ- Nữ Yêu Nữ Xem tất cả
Bạo lực Gia đình Xem tất cả
Trẻ em Xem tất cả
Chống xâm hại tình dục Xem tất cả
Tài liệu khác Xem tất cả
Làm việc với Nam giới Xem tất cả
Mua bán người Xem tất cả
Sức khỏe tình dục Xem tất cả
Xâm hại tình dục Xem tất cả
Giới thiệu

Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đang là một trong những mục tiêu của thiên niên kỉ. Trong một phát biểu của mình, Tổng thư kí Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã tuyên bố “bạo lực với phụ nữ là không bao giờ được chấp nhận, không bao giờ được khoan dung, tha thứ” bởi nó đang gây ra những tổn thất to lớn về cả kinh tế và xã hội, trong gia đình, cộng đồng và mỗi quốc gia. Tổng thư kí Liên hợp quốc cũng cho rằng, bất bình đẳng giới đang cản trở các quốc gia, các dân tộc trên thế giới thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỉ - hướng tới xây dựng thế giới tốt đẹp hơn trong thế kỉ 21.

Tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế đã, đang có những chính sách và hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ và phòng chống bạo lực giới tại Việt Nam. Giới truyền thông, báo chí, các nhà hoạt động xã hội cũng đang là những nhân tố tích cực tham gia vào lĩnh vực này.

Với mong muốn góp phần cùng các nhà hoạt động xã hội, các nhà báo và các tổ chức quan tâm trong quá trình đấu tranh xỏa bỏ bạo lực giới, CSAGA đã cập nhật và chia sẻ thông tin, tư liệu về bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam và quốc tế. CSAGA hi vọng đây sẽ là kênh thông tin hiệu quả, cung cấp và chia sẻ các thông tin mới về phòng chống bạo lực giới của các cá nhân, tổ chức và các bạn đồng nghiệp.

CSAGA tha thiết kêu gọi sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và chia sẻ thông tin, các nghiên cứu và mô hình hoạt động trong lĩnh vực bạo lực giới mà bạn biết và đang có.

Trân trọng cảm ơn.

CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN