THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo hiện trạng bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số

Mã sách: GEN - 447

Tác giả:

Nguồn: Oxfam, Actionaid, Isee, Caritas

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo dựa trên nghiên cứu thực địa với hai dân tộc J'rai ở Gia Lai và người Chăm ở An Giang. Bình đẳng giới, cụ thể là bình đẳng trong cơ hội và trong việc đảm bảo tiếng nói đối với nam và nữ được xem như một điều kiện tiên quyết để hướng tới tăng trưởng công bằng và bền vững. Vậy, nếu các nhóm dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa là thiệt thòi nhất, những biến động KTXH trong những năm qua có ảnh hưởng như thế nào tới nam và nữ giới dtts. Hiện trạng bất bình đẳng giới ở các nhóm dtts là thế nào và hiện trạng này có mối quan hệ như thế nào đến đói nghèo? Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN