THƯ VIỆN

$data->name

Sách giáo cụ tranh Bình đẳng giới, kỹ năng sống và các quyền cơ bản trong cuộc sống và tại nơi làm việc

Mã sách: GEN - 370

Tác giả: Trần Thị Vân Anh, Đặng Bích Thủy, Đào Hồng Lê

Nguồn: ILO

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung của cuốn sách bao gồm một số nội dung như sau: Chủ đề 1. Bình đẳng giới (gồm: bài 1. Khái niệm giới; bài 3. Tiếp cận và kiểm soát nguồn lực; bài 4. Công việc gia đình); Chủ đề 2. Kỹ năng sống; Chủ đề 3. Các quyền cơ bản trong cuộc sống và tại nơi làm việc. Mời các bạn đón đọc

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN