THƯ VIỆN

$data->name

Nghiên cứu về giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Nepal và Việt Nam

Mã sách: GEN - 364

Tác giả: nhiều tác giả

Nguồn: ICRW, ISDS, CREHPA

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tâm lý ưa thích con trai ở một số nơi tại châu Á đã dẫn tới những thực hành mang tính phân biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa vị, sức khoẻ và sự phát triển của họ. Sự khan hiếm phụ nữ để kết hôn đã dẫn tới tình trạng gia tăng phân biệt đối xử thông qua gia tăng bạo lực đối với phụ nữ, buôn bán người, bắt cóc, hôn nhân cưỡng ép... Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN