THƯ VIỆN

$data->name

Nội dung chủ yếu về chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Mã sách: SRH - 161

Tác giả:

Nguồn: Tổng cục dân số KHHGD, UNFPA

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung tài liệu bao gồm thông tin cơ bản về tình hình thực hiện Chiến lược DS Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và Chiến lược quốc gia về chăm sóc SKSS giai đoạn 2001-2010; những vấn đề DS và SKSS đặt ra trong 10 năm tới; quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện công tác DS và SKSS giai đoạn 2011-2020. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN