THƯ VIỆN

$data->name

Phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em

Mã sách: CHI - 218

Tác giả:

Nguồn: Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em là cuốn tài liệu tập huấn “Chăm sóc phát triển trẻ thơ” nó được sử dụng rộng rãi như một tài liệu truyền thông nhằm nâng cao nhân thức phòng tránh được các thương tích có thể xảy ra. Cuốn tài liệu đã đưa ra 9 cách phòng tránh tai nạn theo đó là phương pháp sơ cấp cứu khi xảy ra các tai nạn đó.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN