THƯ VIỆN

$data->name

Hướng dẫn đưa nội dung giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào các truường học vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Mã sách: TRA - 156

Tác giả: nhiều tác giả

Nguồn: Quỹ Châu Á, USAID, VNIES

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nạn nhân của buôn bán người đa số là phụ nữ và trẻ em, nhiều nạn nhận bị lừa gạt trong quá trình di cư tìm kiếm việc làm. Tài liệu này gồm hai phần chính: Phần một hướng dẫn chung cung cấp các khái niệm cơ bản về buôn bán người, di cư và di cư an toàn. Phần hai là một số mẫu thiết kế hoạt động, các tiểu phẩm cụ thể để các nhà trường có thể tham khảo và tiếp tục tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về di cư an toàn và phòng chống buôn bán người cho học sinh. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN