THƯ VIỆN

$data->name

Uỷ ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em Asean ( ACWC) kinh nghiệm điển hình về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong Asean

Mã sách: GEN - 351

Tác giả:

Nguồn: Un Women

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu này gốm các phần: Phần I: Giới thiệu chung về ACWC; Phần II: Hoạt động của mạng lưới ACWC Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013; Phần III: Các kinh nghiệm tốt về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam và khu vực. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN