THƯ VIỆN

$data->name

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo nghị định số 162/2004 NĐ-CP

Mã sách: DV - 72

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nghị định được ban hành kèm theo nghị định số 162/2004 NĐ - CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN