THƯ VIỆN

$data->name

Góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp Kiến nghị của người đồng tính, song tính và chuyển giới ("LGBT")

Mã sách: LGBT - 17

Tác giả:

Nguồn: ICS

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Kiến nghị gồm 3 phần: Phần 1: Kiến nghị mang tính chất quan điểm về tinh thần chung của Hiến pháp; Phần 2: Kiến nghị cụ thể về nội dung của Dự thảo, tại các điều 27 và điều 39; Phần 3: Phụ lục 1048 ý kiến của cộng đồng (trang 8) và danh sách 2510 chữ ký ủng hộ việc đảm bảo quyền của người LGBT (trang 72) trong Dự thảo Hiến pháp với tư cách là con người và công dân của Việt Nam.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN