THƯ VIỆN

$data->name

Công tác phòng chống bạo lực gia đình. Tài liệu dành cho học viên ngành hành pháp và tư pháp Việt Nam (tái bản lần 2)

Mã sách: DV - 228

Tác giả:

Nguồn: UNODC, MDGIF, Cục chính trị hậu cần cảnh sát PCTP - BCA, Vụ pháp luật HC & HS - BTP

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bạo lực đối với phụ nữ là hiện tượng mang tính toàn cầu nhưng mức độ ảnh hưởng và hậu quả của nó vẫn bị đánh giá thấp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp trên thế giới vì cứ 3 người phụ nữ thì có một người đã từng bị đánh, cưỡng bức về tình dục hay các hình thức lạm dụng khác trong cuộc đời. Hệ thống tư pháp hình sự có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình. Ở Việt Nam, một khuôn khổ pháp lý đã cho phép cảnh sát và các cơ quan tư pháp ngăn chặn có hiệu quả các vụ bạo lực gia đình. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có những kỹ thuật đặc biệt và đó là điều mà tài liệu tập huấn của UNODC muốn truyền tải. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN