THƯ VIỆN

$data->name

Vì một xã hội không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Mã sách: GBV - 01

Tác giả: TS.Trần Anh Vinh

Nguồn: Trung tâm sức khoẻ phụ nữ và gia đình - World bank

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

TT sức khoẻ Phụ nữ và Gia đình xuất bản cuốn hard copy: "Vì một xã hội không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" nhằm chuyển tới bạn đọc những thông tin liên quan đến quyền của phụ nữ và tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam. Tài liệu được chia thành các mục: Những quyền cơ bản của phụ nữ, bạo lực đối với phụ nữ là vi phạm nhân quyền, Chu kỳ bạo lực, Bạo lực đối với phụ nữ bắt nguồn từ đâu, Hình thức bạo lực đối với phụ nữ, Mô hình bạo lực, Phạm vi bạo lực đối với phụ nữ, Hậu qu

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN