THƯ VIỆN

$data->name

Cẩm nang hỗ trợ người bị bạo lực giới (dành cho cán bộ thực thi pháp luật tại cộng đồng)

Mã sách: GBV - 45

Tác giả: Nhiều tác giả

Nguồn: CSAGA

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cẩm nang được biên soạn nhằm cung cấp các thông tin cơ bản nhất cho các cán bộ cơ sở để bạn có thể làm tốt hơn công việc hỗ trợ người bị bạo lực giới, bị bạo lực gia đình tại địa phương. Cuốn cẩm nang nằm trong hoạt động của dự án "Thức đẩy trách nhiệm xã hội nhằm giải quyết vấn đề bạo lực giơói tại Việt Nam" do tỏ chức Atlantic tài trợ, CSAGA trân trọng được giới thiệu với các bạn cuốn Cẩm nang này.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN