THƯ VIỆN

$data->name

Hội nghị triển khai dự án cải thiện chăm sóc y tế đối với nạn nhân của bạo hành giới gia đoạn II

Mã sách: DV - 66

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Hội nghị này giới thiệu kết quả hoạt động Dự án Gia đoạn I và kết quả hoạt động dự án gia đoạn II; bạo lực giới và tình hình bạo lực giới trên Thế giới và Việt Nam; Thực trạng và nhu cầu chính sách và luật pháp ở Việt Nam về xoá bỏ bạo lực giới….

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN