THƯ VIỆN

$data->name

Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho phát triển công tác xã hội ở Việt Nam

Mã sách: GEN - 350

Tác giả: Richard Hugman, Nguyễn An Lịch, Nguyễn Thị Oanh

Nguồn: Unicef

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bản báo cáo này trình bày những kết quả nghiên cứu về nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho sự phát triển tiếp theo của công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Những vấn đề liên qua bao gồm trẻ em có nguy cơ, bảo trợ xã hội cho trẻ em khuyết tật và người già, ngăn ngừa và giảii quyết các tệ nạn xã hội, giảm đói nghèo và nhu cầu phát triển cộng đồng. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN