THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo của các tổ chức phi chính phủ về việc thực hiện công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ tại Việt Nam

Mã sách: GEN - 372

Tác giả:

Nguồn: GENCOMNET, NEW, VNGOA, CCIHP

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo của các tổ chức phi chính phủ (NGO) được xây dựng dưới góc nhìn của NGO về những kết quả đạt được, những thách thức trong thực hiện CEDAW trong một số lĩnh vực được quan tâm và đưa ra một số khuyến nghị để Chính phủ xem xét nhằm thực hiện bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam. Báo cáo bao gồm các chủ đề: Phụ nữ tham gia chính trị; Phụ nữ dân tộc thiểu số với giáo dục; Quyền kinh tế của phụ nữ nông thôn; Quyền bình đẳng chống phân biệt đối xử với trẻ em gái; Bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình và buôn bán phụ nữ và trẻ em; Sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ yếu thế. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN