THƯ VIỆN

$data->name

Mô hình dịch vụ công tác xã hội với trẻ em tại Anh và bài học cho Việt Nam. Bài trình bày tại hội thảo phát triển DVCTXH tại Đại học Lao động Xã hội

Mã sách: CHI - 239

Tác giả:

Nguồn: 0

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN