THƯ VIỆN

$data->name

Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại Việt Nam

Mã sách: TRA - 155

Tác giả: Trần Thi Hằng, Jobst koehler

Nguồn: MDG - F

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 79

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá nhận thức của chính quyền địa phương, cộng đồng và cách thức giải quyết vấn đề mua bán trẻ em trai, xác định các hình thức mua bán trẻ em trai, các yếu tố dẫn đến dễ bị tổn thương trẻ em, và các loại hình mua bán trẻ em cũng như ghi lại những trải nghiệm của nạn nhân trong quá trình mua, bán, trở về, phục hồi và tái hoà nhập. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN