THƯ VIỆN

$data->name

ĐÁNH GIÁ NHANH CÁC CHÍNH SÁCH CỨU TRỢ VÀ TÁI THIẾT CỦA CHÍNH PHỦ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ KHÍA CẠNH GIỚI VÀ QUYỀN CỦA CÁC NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Mã sách:

Tác giả: Nhóm nghiên cứu Vũ Thị Thu Nga - Khuất Thu Hồng - Phạm Thu Hiền

Nguồn: CSAGA

Năm xuất bản: 2021

Ngôn ngữ:

Số trang: 70

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Ở Việt Nam, trong năm 2020 đại dịch COVID-19 được kiểm soát khá hiệu quả, tuy nhiên trong năm 2021, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 với biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh và mạnh đã làm đảo ngược các thành quả phòng chống dịch và làm thay đổi mọi thứ trong công tác phòng chống dịch ở Việt Nam. Dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến mọi khía cạnh đời sống của tất cả các nhóm xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (UN, 2020). Thực tế này đòi hỏi các chính sách và chương trình tái thiết và cứu trợ phải đảm bảo nhạy cảm giới, đảm bảo quyền của của các nhóm xã hội khác nhau, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Để góp phần đạt được mục tiêu đó, CSAGA với sự hỗ trợ của Oxfam tại Việt Nam thực hiện một nghiên cứu đánh giá các chương trình tái thiết và cứu trợ ứng phó với COVID-19 ở Việt Nam nhằm xác định những điểm sáng và những khoảng trống liên quan đến nhạy cảm giới và bảo vệ quyền cho các nhóm thiệt thòi. Kết quả đánh giá được mong đợi là sẽ cung cấp thêm bằng chứng phục vụ cho việc tăng cường đáp ứng giới và tính bao trùm của các chính sách và chương trình ứng phó với COVID của chính phủ Việt Nam.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN