THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em

Mã sách: CHI - 202

Tác giả: Margie Peden, Kayode Oyegbite, Joan Ozanne-Smith,...

Nguồn: World Health Organization, Unicef

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Qua bản Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc và nhiều đối tác khác đã quyết định phải đưa vấn đề thương tích trẻ em thành một ưu tiên cho y tế công cộng toàn cầu và phát triển các cộng đồng. Kiến thức và kinh nghiệm của gần hai trăm chuyên gia từ tất cả các lục địa và các ngành nghề khác nhau là vô giá trong việc đặt nền móng cho báo cáo trong thực tế cần sự chú ý ở rất nhiều quốc gia. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN