THƯ VIỆN

$data->name

Nghiên cứu tài liệu nghiên nhân bỏ học ở trẻ em Việt Nam từ 11 - 18 tuổi

Mã sách: CHI - 221

Tác giả:

Nguồn: 0

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo này tổng kết những kết quả và khuyến nghị của các nghiên cứu bài viết được thực hiện trong giai đoạn 2000 - 2010 liên quan đến chủ đề trẻ em bỏ học. Nghiên cứu hướng đến mục tiêu tìm hiểu nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bỏ học của trẻ em từ 11 - 18 tuổi thông qua rà soát các tài liệu sẵn có. Nhóm nghiên cứu cũng tổng kết các sáng kiến giải quyết tình trạng trẻ em bỏ học và đưa ra một số định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai. Mời các bạn đón đọc

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN