THƯ VIỆN

$data->name

Rethinking Domestic Violence A Training Process for Community activists

Mã sách: DV - 25

Tác giả: Dipak Naker, Lori Michau

Nguồn: Chính Phủ Úc, Capital, Canberra uỷ nhiệm. Do Thượng Nghị Sĩ Eric Abetz, Bộ Trưởng Đặc biệt Tiểu Bang, Canberra biên soạn. Tại nhà in PMP, Canberra.

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Chúng tôi xin trân trọng gửi tới bạn đọc cuốn "Rethinking Domestic Violence A training Process for Community Activists" bằng tiếng việt. Nội dung bao gồm: 4 phần Phần 1: Nhận thức giới và quyền; Phần 2: Hiểu sâu về Bạo lực gia đình; Phần 3: Phát triển các kỹ năng để phòng chống bạo lực trong gia đình; Phần 4: Hành động nhằm ngăn chặn BLGĐ.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN