THƯ VIỆN

$data->name

Chỉ tiêu trẻ em Việt Nam

Mã sách: CHI - 216

Tác giả: TS. Nguyễn Hải Hữu

Nguồn: Bộ Lao động - TBXH

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu bao gồm các số liệu thống kê liên quan đến tình hình trẻ em và kết quả thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN