THƯ VIỆN

$data->name

Kiến nghị của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Mã sách: LGBT - 36

Tác giả:

Nguồn: Isee

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Hiến pháp của một chế độ dân chủ cần dựa trên ý chí của nhân dân, bảo vệ các quyền tự do và phẩm giá của người dân, cũng như hạn chế được sự lạm dụng của cơ quan công quyền. Bản Dự thảo Hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 công bố ngày 2/1/2013 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) còn nhiều chỗ chưa phản ánh được nguyện vọng của người dân và các tổ chức xã hội dân sự, chưa thể trở thành một văn bản pháp lý tối cao làm nền tảng để xây dựng một xã hội dân chủ, thịnh vượng, tôn trọng các quyền con người. Dự thảo này thiếu vắng các yếu tố để giới hạn quyền lực của cơ quan công quyền nên dễ tạo điều kiện cho các cơ quan này đưa ra các quy định cản trở môi trường thuận lợi cho các cá nhân phát huy năng lực và cho xã hội dân sự phát triển. Để xã hội dân sự có thể phát triển một cách lành mạnh, cũng là để bảo đảm tốt hơn công bằng và tiến bộ xã hội cần ba yếu tố cơ bản sau đây phải được hiến pháp bảo đảm: 1) Phải phản ánh đúng chức năng của một hiến pháp dân chủ, bảo đảm quyền lập hiến thuộc về toàn dân và không phân biệt đối xử; 2) Bảo đảm các quyền tự do, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp; 3) Có các cơ chế hiến định để xử lý những vi phạm đối với các quyền này. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN