THƯ VIỆN

$data->name

World report on violence and Health (Chapter 4: Violence by intimate partners & Chapter 6: Sexual Violence)

Mã sách: DV - 82

Tác giả: edited by Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano

Nguồn: WHO

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN