THƯ VIỆN

$data->name

Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009 tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt

Mã sách: GEN - 442

Tác giả:

Nguồn: Bộ kế hoạc và đầu tư. Tổng cục thống kê, UNFPA

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung của cuốn báo cáo bao gồm một số vấn đề như sau: Tỷ số giới tính khi sinh và lựa chọn giới tính ở Châu Á; Tổng quan cuộc tổng điều tra dân số năm 2009: mẫu điều tra, cấu trúc số liệu và các biến số chính; TSGTKS hiện tại ở Việt Nam; Sự khác biệt theo vùng; Tỷ số giới tính khi sinh và thứ tự sinh; Sự khác biệt của TSGTKS theo đặc điểm kinh tế xã hội và nhân khẩu học;...Mời các bạn đón đọc cuốn báo cáo.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN