THƯ VIỆN

$data->name

Một mục tiêu độc lập mang tính chuyển biến nhằm đạt được bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ

Mã sách: GEN - 355

Tác giả: 0

Nguồn: Un Women

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Với mục tiêu phát triển bền vững, cũng như thúc đẩy lồng ghép những mối quan tâm về giới trong tất cả các phần của khung phát triển để tạo ra một sự khác biệt, khung phát triển mới cần mang tính chuyển biến thông qua giải quyết các trở ngại mang tính cấu trúc đối với bình đẳng giới và việc đạt được các quyền của phụ nữ, xoá bỏ và ngăn chặn mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Mời các bạn đón xem!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN