THƯ VIỆN

$data->name

Đề xuất sửa đổi Bộ luật Dân sự 2005 liên quan tới vấn đề người chuyển giới tại Việt Nam

Mã sách: LGBT - 37

Tác giả:

Nguồn: Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu bao gồm nội dung như sau: Cơ sở lý luận của việc bảo vệ quyền của người chuyển giới; Sự cần thiết để bộ luật dân sự quy định về người chuyển giới; Kinh nghiệm quốc tế; Phụ lục. Mời bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN