THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo phát triển thế giới về bình đẳng giới và phát triển 2012

Mã sách: GEN - 359

Tác giả: 0

Nguồn: Ngân hàng thế giới

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Thông điệp chính của báo cáo phát triển thế thế giới năm nay: Bình đẳng giới và phát triển là những mô hình tiến bộ và sự tồn tại dai dẳng của vấn đề bình đẳng giới là vấn đề cần quan tâm, cả trong các mục tiêu phát triển và quá trình hoạch định chính sách. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN