THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo khảo sát báo chí hòa bình với truyền thông Bình đẳng giới và phòng chống Bạo lực gia đình

Mã sách: GEN - 438

Tác giả:

Nguồn: JIFF

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo chí là truyền thông hữu hiệu trước tiên vào nhận thức, nhằm thay đổi quan niệm lạc hậu của đông đảo người dân trong tỉnh về bình đẳng giới và bạo lực gia đình. D0 đó, năm 2011, Hội nhà báo Hòa Bình xây dựng đề án: "Tăng cường năng lực Hội nhà báo tỉnh Hòa Bình trong hoạt động tuyên truyền luật và cung cấp kỹ năng phòng chống Bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới cho bà con dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình".

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN