THƯ VIỆN

$data->name

Hướng dẫn đưa nội dung giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn bán người vào các trung tâm học tập cộng đồng

Mã sách: TRA - 145

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, ThS. Phạm Duệ Hương, ThS. Nguyễn Thị Chi,...

Nguồn: USAID, VNIES, The Asia Foundation

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mua bán người đã và đang trở thành một vấn đề và là hiện tượng ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Tài liệu gồm hai phần chính: 1. Phần hướng dẫn chung cung cấp các khái niệm cơ bản về buôn bán người, di cư và di cư an toàn. Phần này cũng gợi ý một số hoạt động và hình thức mà trung tâm học tập cộng đồng tham gia dự án đã tổ chức có hiệu quả và được các cộng đồng đánh giá cao. Một số thông điệp chính cũng được gợi ý trong Phần hướng dẫn chung để các hoạt động truyền thông có thể sử dụng với mục đích tập trung nhấn mạnh và truyền tải đến cộng đồng. 2. Phần một số mẫu tham khảo cung cấp các thiết kế hoạt động, các tiểu phẩm cụ thể để các trung tâm học tập cộng đồng có thể tham khảo và tiếp tục tổ chức các hoạt động cho cộng đồng và đặc biệt là cho thanh thiếu niên. Mời bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN