THƯ VIỆN

$data->name

Bàn về tội buôn bán người trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999

Mã sách: TRA - 154

Tác giả: Nguyễn Thị Lan

Nguồn: Tạp chí khoa học ĐHQGHN

Năm xuất bản: 2009

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 5

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999 xây dựng Điều 119 về tội buôn bán người với cấu thành tội phạm bao quát và chặt chẽ vừa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa đáp ứng được yêu cầu về sự tương thích với pháp luật quốc tế trong tiến trình hội nhập của đất nước. Bên cạnh nhiều điểm tiến bộ còn một số điểm cần phải góp ý cho Dự thảo. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN