THƯ VIỆN

$data->name

Là người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Châu Á ( Báo cáo quốc gia Việt Nam)

Mã sách: LGBT - 34

Tác giả: nhiều tác giả

Nguồn: USAID, UNDP

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mục tiêu quan trọng của " LGBT ở Châu Á" là đem những cộng đồng hành động mới xuất hiện giữa những các cá nhân và các tổ chức làm việc về vấn đề LGBT lại gần với nhau. Sáng kiến này nhằm tới sự học hỏi song phương, thiết lập những tiêu chuẩn về mối quan hệ giữa vấn đề luật pháp, nhân quyền và nâng cao quyền/ sức mạnh cho những tham dự viên LGBT. mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN