THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam

Mã sách: CHI - 209

Tác giả:

Nguồn: Unicef

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em ở Việt Nam được xây dựng trong 2 năm với sự cộng tác chặt chẽ giữa UNICEF và chính phủ Việt Nam. Báo cáo này bắt nguồn trong bối cảnh Đánh giá giữa kỳ Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN