THƯ VIỆN

$data->name

Thông tư quy định can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục

Mã sách: SHA - 32

Tác giả:

Nguồn: Bộ lao động - TBXH

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 23/2010/TT – LĐTBXH quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại. Theo đó, quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục sẽ bao gồm 5 bước là tiếp nhận thông tin, kiểm tra, đánh giá nguy cơ sơ bộ, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp; thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể đối với trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; xây dựng

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN