THƯ VIỆN

$data->name

Chuyên san số 1: Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình

Mã sách: GBV - 46

Tác giả:

Nguồn: CSAGA, Oxfam Novib, FF

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tạp chí thông tin bạo lực giới nhằm cung cấp những thông tin về thực trạng và chương trình can thiệp bạo lực giới tại các địa phương, đồng thời trao đổi, thảo luận về những vấn đề lí luận và thực tiễn trong việc phòng chống bạo lực giới Tạp chí công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới về các vấn đề bạo lực giới và phương pháp phòng chống bạo lực giới. Tạp chí công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới về các vấn đề bạo lực giới và phương pháp phòng chống.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN