THƯ VIỆN

$data->name

Tài liệu chuyên đề mua bán trẻ em trai tại Việt Nam: Nghiên cứu thăm dò

Mã sách: TRA - 147

Tác giả:

Nguồn: United Nations Viet Nam

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu vận động chính sách được xây dựng dựa trên những phát hiện chính từ nghiên cứu ban đầu về tình hình mua bán trẻ em trai tại Việt Nam, được thực hiện từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 1 năm 2011. Tài liệu tóm lược nêu bật những phát hiện, bao gồm các hình thức mua bán trẻ em trai, các yếu tố dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương ở trẻ, đặc biệt là các khái niệm về giới và các đề xuất nhằm phòng chống nạn mua bán trẻ em trai hiệu quả hơn.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN