THƯ VIỆN

$data->name

Chuyên san số 10: Bạo lực gia đình và ảnh hưởng đối với trẻ em

Mã sách: GBV - 53

Tác giả:

Nguồn: CSAGA, Oxfam Novib

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cũng như nhiều đối tượng dễ bị tổn thương khác, rất nhiều trẻ em đã không còn được an toàn khi sống trong gia đình của chính mình. Các em không chỉ bị tổn thương về thể chất, tình cảm mà còn phải chịu những tác động xấu tới sự phát triển trong cuộc đời. Nhìn dưới góc độ quyền, việc trẻ em phải chứng kiến hay bị Bạo lực gia đình chính là việc các em đang bị xâm hại các quyền cơ bản của trẻ em như Quyền bảo vệ và Quyền tham gia mà Công ước Quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam quy định. Xuất phát từ giá trị thực tiễn đó, Csaga đã lựa chọn đề tài "Bạo lực gia đình và ảnh hưởng đối với trẻ em" làm chủ đề xuyên suốt của chuyên san số 10. Chuyên san tập hợp các tin tức, bài viết, các kết quả nghiên cứu, các bài học can thiệp thực tiễn đã được áp dụng trong và ngoài nước về chủ đề này.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN