THƯ VIỆN

$data->name

Sổ tay bạn trẻ bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS

Mã sách: CHI - 220

Tác giả:

Nguồn: Cefacom, Ecpat, YPP, The Body shop

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung cuốn sổ tay bao gồm 5 phần: Phần 1: Những điều cần biết về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mai; Phần 2: Kiến thức chung về HIV/AIDS; Phần 3: Tác động kép của bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS đối với thanh thiếu niên; Phần 4: Thanh thiếu niên tham gia cùng cộng đồng phòng chống Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN