THƯ VIỆN

$data->name

Hỗ trợ người bị bạo lực gia đình (dành cho cán bộ làm công tác xã hội)

Mã sách: DV - 02

Tác giả: Nguyễn Vân Anh, Đặng Thị Thủy

Nguồn: H.:

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 16

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu giúp các cán bộ xã hội có được hiểu biết cơ bản về bạo lực gia đình và biết cách xử lí khi thấy có bạo lực gia đình xảy ra

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN