THƯ VIỆN

$data->name

Sổ tay bạn trẻ về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS

Mã sách: CHI - 212

Tác giả:

Nguồn: CEFACOM, ECPAT, VPP, The body shop

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng với mục đích tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên vào việc chấm dứt nạn buôn bán và bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS. Nội dung bao gồm 4 phần: Phần 1: Những điều cần biết về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại; Phần 2: Kiến thức chung về HIV/AIDS; Phần 3: Tác động kép về Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS đối với thanh thiếu niên; Phần 4: Thanh thiếu niên tham gia cùng cộng đồng phòng chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN