THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài hồi hương trở về

Mã sách: TRA - 70

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu trình bày song ngữ các vấn đề cụ thể: Sự cần thiết phải khảo sát, mục đích khảo sát, địa bàn khảo sát, đối tuợng khảo sát, phương pháp khảo sát, nhóm thực hiện khảo sát, những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện khảo sát, kết quả và những thuận lợi khó khăn và đề xuất kiến nghị.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN