THƯ VIỆN

$data->name

Những điều cần biết về công ước CEDAW: Bình đẳng gới và chống bạo lực trong gia đình

Mã sách: DV - 92

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Trung tâm SUDECOM biên soạn cuốn sổ tay cho đội ngũ truyền thông viên và và tư vấn viên tại phường Yên Thịnh và xã Tân Thịnh, tp Yên Bái nhằm giúp họ có được những kiến thức và kỹ năng truyền thông và tư vấn cơ bản về phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng, góp phần hạn chế nạn bạo lực gia đình xảy ra tại địa phương

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN