THƯ VIỆN

$data->name

Bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới dành cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực luật & tư pháp tại Việt Nam

Mã sách: GEN - 452

Tác giả:

Nguồn: JIFF

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu bao gồm nội dung sau: I: Pháp luật và chính sách chủ chốt về Bình đẳng giới; II: Khái niệm cơ bản về bình đẳng giới; III: Khái niệm cơ bản về lồng ghép giới; IV: Tiến trình lồng ghép giới; V: Lồng ghép giới trong thiết kế và thực hiện dự án; VI: Lồng ghép giới trong tổ chức tập huấn, hội thảo; VII: Lồng ghép giới trong truyền thông; VIII: Lồng ghép giới trong hoạt động hỗ trợ pháp lý; IX: Lồng ghép giới trong tổ chức, thực hiện nghiên cứu. Mời bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN