THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo tóm tắt đánh giá nhu cầu hỗ trợ người bán dâm và tính phù hợp với mô hình thì điểm từ 2011 - 2013

Mã sách: GEN - 347

Tác giả:

Nguồn: PLAN

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Đánh giá nhu cầu hỗ trợ của người bán dâm và tính phù hợp với mô hình thí điểm từ 2011 – 2013 do Cục PCTNXH thực hiện năm 2013 với sự hỗ trợ của Tổ chức Plan tại Việt Nam. Hoạt động đánh giá này nhằm hỗ trợ thực hiện hóa các cam kết giữa hai bên trong hoạt động xây dựng chính sách đồng thời cung cấp những cơ sở quan trọng phục vụ cho việc xây dựng chính sách cũng như tổ chức chỉ đạo, triển khai công tác hỗ trợ người bán dâm trong bối cảnh Việt Nam không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm theo Luật xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống mại dâm có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN