THƯ VIỆN

$data->name

Chuyên san số 12: Bạo lực gia đình trên cơ sở xu hướng tình dục và bản dạng giới

Mã sách: GBV - 55

Tác giả:

Nguồn: CSAGA, Oxfam

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuộc theo dõi đánh giá việc thực thi Luật Phòng chống bạo lực gia đình nhằm có được các thông tin cần thiết về công tác thực thi luật tại các địa phương để phục vụ cho mục đích xây dựng các chương trình can thiệp hỗ trợ cần thiết. Đây là đợt đánh giá thực thi luật lần thứ hai do CSAGA và các tổ chức thành viên của Mạng về việc sử dụng luật trong công tác hỗ trợ nạn nhân. Kết quả của cuộc khảo sát sẽ được sử dụng để so sánh với kết quả khảo sát của những năm tiếp theo khi các chương trình can thiệp được xây dựng và thực hiện dựa trên các khuyến nghị từ kết quả của cuộc theo dõi, đánh giá việc thực thi luật lần này. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN