THƯ VIỆN

$data->name

Dự thảo 6 - Thông tư hướng dẫn hoạt động phòng chống BLGĐ

Mã sách: DV - 65

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Thông tư này hướng dẫn về chính sách đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống BLGĐ; Việc biên soạn tài liệu về phòng, chống BLGĐ, Tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn, việc cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống BLGĐ; Tập huấn về BLGĐ; Thủ tục đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ; Việc giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân của BLGĐ, cơ sở về phòng, chống BLGĐ

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN