THƯ VIỆN

$data->name

Luật phòng, chống bạo lực gia đình: Tầm quan trọng và những con đường đi vào đời sống xã hội ( qua trưng cầu ý kiến các tầng lớp dân cư tại ba xã, phường)

Mã sách: DV - 58

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo này được viết dựa trên những thông tin của đợt Trưng cầu ý kiến các tầng lớp dân cư về Luật, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện vào cuối tháng 6 đầu tháng 7/2008, tại các xã Xuân Thọ 1 ( huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), xã Hưng Long (huyện Bình Chánh, tp HCM) và phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, tp Hà Nội)

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN