THƯ VIỆN

$data->name

Bình đẳng giới, kỹ năng sống và các quyền cơ bản trong cuộc sống và tại nơi làm việc

Mã sách: GEN - 367

Tác giả: Trần Thị Vân Anh, Đặng Bích Thủy, Đào Hồng Lê

Nguồn: ILO

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu là một công cụ tập huấn có sự tham gia tại cộng đồng dành cho đối tượng người lớn, đặc biệt là đối với phụ nữ ở các vùng xa xôi và nghèo khó. Mục đích chung của tài liệu là nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trang bị kỹ năng sống và cung cấp kiến thức về các quyền cơ bản trong cuộc sống và tại nơi làm việc. Đối tượng trực tiếp sử dụng tài liệu này là những tập huấn viên quan tâm đến công tác đào tạo về bình đẳng giới, kỹ năng sống và các quyền cơ bản trong cuộc sống và tại nơi làm việc cho phụ nữ nông thôn. Mời bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN