THƯ VIỆN

$data->name

Chính sách luật pháp lao động và các chương trình mục tiêu Quốc gia nhìn dưới góc độ bình đẳng giới

Mã sách: GEN - 358

Tác giả: nhiều tác giả

Nguồn: MDG - F

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Trong quá trình chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động, công tác rà soát toàn bộ Bộ luật cũng như các quy phạm pháp luật và chính sách có liên quan từ góc độ bình đẳng giới. Các phát hiện nghiên cứu và rà soát, sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà làm luật có thêm một cách tiếp cận mới, một cách nhìn mới khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN